Kumusta, mga ka-PIDS! Narito ang #PIDSFactFriday ngayong linggo, ukol sa paghahandog ng mga strands sa senior high school.

Noong School Year 2022-2023, 91.3 porsyento ng senior high schools ang naghahandog ng academic strand.

Samantala, 59.4 porsyento naman ang naghahandog ng technical-vocational strand, at 2.7 porsyento lamang ang naghahandog ng strands na kaugnay ng Arts and Design at Sports.

Mahalagang lawakan ang inihahandog na strands sa mga paaralan upang mas maraming pagpilian ang mga estudyante na akma sa kanilang mga husay at kakayanan.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang buong lathalain: Senior High School: What Do Additional Years of Basic Education Schooling Buy?

Main Menu

Secondary Menu