#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na isa ang Pilipinas sa mga bansang kabilang sa 2020 Glasgow Climate Pact o COP26?

Sa ilalim ng COP26, nangako ang maraming bansa sa paglaan ng dekadang 2020 hanggang 2030 sa paglaban sa climate change, pagbabawas ng emissions, at pagpapanatili ng global average temperature rise sa 1.5 degrees.

Bilang parte ng COP26, mahalagang tutukan ng pamahalaan ng Pilipinas ang paglikha at pagpapatupad ng mga polisiya at programang akma para sa makakalikasang pag-unlad.

Ngayong Setyembre, ating ipinagdiriwang ang 21st Development Policy Research Month na may temang "Maging Makakalikasan at Digital Para sa Higit na Matatag, Ingklusibo, at Masaganang Kinabukasan Para sa Lahat". Bisitahin ang https://dprm.pids.gov.ph/ para sa karagdagang impormasyon.

#DPRM2023GreenDigitalPH
#DPRM2023GoGreenAndDigital
#DPRM2023TwinTransitionPHJourney

Main Menu

Secondary Menu