#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na mula noong 2015, patuloy na tumaas ang paggastos para sa agrikultura ng bansa?
 
Mula sa PHP 82 bilyon noong 2015, umangat ang agricultural spending sa PHP 134 bilyon noong 2019. Sa kabila ng nasabing pagtaas, nananatili lamang sa 3.4 hanggang 3.9 na porsyento ang bahagi ng sektor sa kabuuang government expenditure ng bansa.
 
Alamin ang lagay ng modernisasyon ng agrikultura sa bansa sa isang pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Market and State in Philippine Agricultural Policy” sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/market-and-state-in-philippine-agricultural-policy
Main Menu

Secondary Menu